Balideli » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het Alhambra (Granada, Spanje)

Het Alhambra (Granada, Spanje)

Het Alhambra is een paleizencomplex in Granada, Spanje. Oorspronkelijk was het van de Moorse heersers van het koninkrijk Granada, dat van 1238 tot 1492 het zuiden van het huidige Spanje besloeg. Het b…

Muziekgeschiedenis: het Oosten

De oriëntale muziek omvat een tijdspanne van vijfduizend jaren, vanaf de oudheid tot heden ten dage, en bestrijkt het gebied van Marokko tot aan de Maleisië Archipel. Wat opvalt aan de muziek uit het…
Opkomst van de robot - zijn ontstaan

Opkomst van de robot - zijn ontstaan

Onbewust maakt de hedendaagse mens dagelijks volop gebruik van de robot. Ze worden gebruikt in ziekenhuizen, huishoudens maar ook in de auto zijn ze tegenwoordig onmisbaar. De robot is geen uitvinding…
De huidige rol van robots in de samenleving

De huidige rol van robots in de samenleving

Robots hebben de afgelopen decennia langzaamaan een grote positie ingenomen in de samenleving in veel welvarende landen. Op veel vlakken zijn taken die eerst door mensen werden uitgevoerd nu toegeweze…

Kritiek en herwaardering van Freud

Sigmund Freud (1856-1939) was de grondlegger van de psychoanalyse. Zijn controversiële theorieën werden door de wetenschappers in zijn tijd bijna niet serieus genomen, alleen werden ze gewaardeerd doo…
Astronomie of astrologie?

Astronomie of astrologie?

De termen 'astronomie' en 'astrologie' worden weleens door elkaar gehaald en kunnen voor verwarring zorgen. Ze lijken veel met elkaar te maken te hebben, maar wanneer we kijken waarnaar ze verwijzen,…

Wat is een elektrische auto?

Steeds meer mensen overwegen om een elektrische auto te kopen. Dat kan zijn voor het milieu of om financiële redenen. Maar er zijn verschillende soorten elektrische auto's. Er zijn auto's die volledig…

Muziekgeschiedenis: de primitieven

De muziek is geen uitvinding van één knap persoon, noch is het een barmhartige gave van welwillende goden of helden. Zo zijn er nog vele misverstanden over het ontstaan van de muziek. Om de waarheid t…

Hoe wordt energie duurzaam opgewekt?

Het milieu is een onderwerp waar steeds moeilijker onderuit valt te komen. We weten dat als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, de toekomst een zeer onaangename wordt: steeds minder natuur, ongezonde…

Robots in de zorg

Robots zouden kunnen worden gebruikt in verzorgings-, bejaarden- en ziekenhuizen. Zorg voor mensen vergt veel tijd en energie. Wanneer robots sommige verzorgende taken overnemen, kan dat veel tijd bes…