Balideli » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het Alhambra (Granada, Spanje)

Het Alhambra (Granada, Spanje)

Het Alhambra is een paleizencomplex in Granada, Spanje. Oorspronkelijk was het van de Moorse heersers van het koninkrijk Granada, dat van 1238 tot 1492 het zuiden van het huidige Spanje besloeg. Het b…
Opkomst van de robot - zijn ontstaan

Opkomst van de robot - zijn ontstaan

Onbewust maakt de hedendaagse mens dagelijks volop gebruik van de robot. Ze worden gebruikt in ziekenhuizen, huishoudens maar ook in de auto zijn ze tegenwoordig onmisbaar. De robot is geen uitvinding…
Astronomie of astrologie?

Astronomie of astrologie?

De termen 'astronomie' en 'astrologie' worden weleens door elkaar gehaald en kunnen voor verwarring zorgen. Ze lijken veel met elkaar te maken te hebben, maar wanneer we kijken waarnaar ze verwijzen,…

Robots in de zorg

Robots zouden kunnen worden gebruikt in verzorgings-, bejaarden- en ziekenhuizen. Zorg voor mensen vergt veel tijd en energie. Wanneer robots sommige verzorgende taken overnemen, kan dat veel tijd bes…

Utopia - Thomas More

Thomas More, jurist, humanist en staatsman, schreef Utopia in 1515-1516 in het Latijn. Het gaat over een ideale, fictieve samenleving en is verdeeld in twee delen/boeken. Het eerste deel is een kritie…
De huidige rol van robots in de samenleving

De huidige rol van robots in de samenleving

Robots hebben de afgelopen decennia langzaamaan een grote positie ingenomen in de samenleving in veel welvarende landen. Op veel vlakken zijn taken die eerst door mensen werden uitgevoerd nu toegeweze…

Muziekgeschiedenis: het Oosten

De oriëntale muziek omvat een tijdspanne van vijfduizend jaren, vanaf de oudheid tot heden ten dage, en bestrijkt het gebied van Marokko tot aan de Maleisië Archipel. Wat opvalt aan de muziek uit het…
Over de Methode - Descartes

Over de Methode - Descartes

In 1637 schreef Descartes zijn Verhandeling Over de Methode (Discours de la Methode), waarin hij zegt onbetwijfelbare waarheid te zoeken. Origineel werden naast dit werk drie wetenschappelijke verhand…

Verschil Brave New World en 1984

Brave New World en Nineteen Eighty-Four zijn twee belangrijke romans over de mogelijke toekomstige dystopieen. De eerste is van Huxley en de tweede van Orwell. Beide visies zijn ingenieus en komen zel…

Schrijver Aldous Huxley

Aldous Huxley was een schrijver, vooral bekend om zijn werken Brave New World en The Doors of Perception. Hiernaast heeft hij gedichten, essays, korte verhalen, film scripts en reisgeschriften gepubli…