Balideli » Hoofdpagina » Welkom!
Balideli: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Balideli

Muziekgeschiedenis: Griekenland en Rome

Muziekgeschiedenis: Griekenland en Rome

Voor de Grieken was de magische kant van de muziek net zo belangrijk als in het Oosten. Er was een sterk geloof in de genezende kracht van de muziek en het goede en het kwade, orde en wanorde waren va…

Paus Franciscus

Jorge Mario Bergoglio is de zoon van Italiaanse ouders die naar Argentinië emigreerden. Hij voelde zich verbonden met de mensen in zijn geboorteplaats, sloot zich aan bij de jezuïeten en werd kardinaa…

Muziekgeschiedenis: het Oosten

De oriëntale muziek omvat een tijdspanne van vijfduizend jaren, vanaf de oudheid tot heden ten dage, en bestrijkt het gebied van Marokko tot aan de Maleisië Archipel. Wat opvalt aan de muziek uit het…

Hoe wordt energie duurzaam opgewekt?

Het milieu is een onderwerp waar steeds moeilijker onderuit valt te komen. We weten dat als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, de toekomst een zeer onaangename wordt: steeds minder natuur, ongezonde…

Utopia - Thomas More

Thomas More, jurist, humanist en staatsman, schreef Utopia in 1515-1516 in het Latijn. Het gaat over een ideale, fictieve samenleving en is verdeeld in twee delen/boeken. Het eerste deel is een kritie…
Schrijf mee!